Tìm ý tưởng hay từ trong cuộc họp

Là sếp trong một công ty, bạn có trách nhiệm xây dựng một nền văn hóa phát triển mạnh ở cơ quan, khuyến khích việc đưa ra những ý tưởng mới. Các ý tưởng này có thể giúp giải quyết những vấn đề nội bộ.

Dưới đây là một số lời khuyên về cách bạn tạo ra những ý tưởng tuyệt vời và sáng tạo, thông qua việc sử dụng những tài sản có giá trị nhất – nhân viên của bạn.

Tìm ý tưởng hay từ trong cuộc họp

Lấy ý tưởng từ một cuộc họp

Cách tốt nhất để tạo ra ý tưởng là thông qua một cuộc họp. Tuy nhiên, đó là việc bạn phải làm trước khi cuộc hội thảo diễn ra, nhằm giúp xác định mức độ thành công của nó. Mục tiêu lúc này của bạn là có được những ý tưởng mới? Giúp công việc nội bộ đạt hiệu quả hơn? Hay tạo ra một sản phẩm mới?

Cần định hình cuộc họp sắp tới, chia nhỏ thành các khối thời gian hoạt động. Điều này sẽ giúp bạn điều hành cuộc họp một cách hiệu quả. Khi đã có ý tưởng, chuẩn bị một bản tóm tắt gửi cho nhân viên của bạn. Lên lịch cuộc họp và gửi lời mời cho những nhân viên bạn kỳ vọng.

Vai trò của người lãnh đạo trong cuộc họp

Khi bắt đầu cuộc họp, đưa ra tổng quan về các vấn đề cần những ý tưởng mới. Sau đó, bao quát hình thức cuộc họp và giải thích các hoạt động, trong đó các nhân viên sẽ phải làm gì, để đưa ra những ý tưởng mới.

5 phút giới thiệu nhanh chóng là tất cả những gì cần thiết trong màn mở đầu. Khuyến khích nhân viên đưa ra mọi đánh giá và ý tưởng sáng tạo. Giải thích rằng ,ở giai đoạn này mọi ý tưởng có thể là một giải pháp tốt.

Vai trò của nhân viên trong cuộc họp

Vai trò của các nhân viên của bạn lúc này là đưa ra càng nhiều ý tưởng càng tốt. Vì những ý tưởng của họ sẽ là giải pháp cho vấn đề. Để làm điều này, họ có thể dành 10 phút để tìm kiếm những ý tưởng cá nhân, viết tất cả các ý tưởng lên một mảnh giấy ghi chú.

Xem xét các ý tưởng

Sau 10 phút trôi qua, là một ông chủ, hãy mời các nhân viên đứng lên, dính những ý tưởng của họ trên một bức tường và dành một vài phút ngắn gọn mô tả từng ý tưởng một. Điều này có thể được thực hiện trong vòng 20 phút.

Chọn ý tưởng cho cuộc thăm dò tiếp theo

Sau khi tất cả nhân viên đã giải thích từng ý tưởng của họ, yêu cầu mỗi người chọn hai ý tưởng yêu thích mà các thành viên trong nhóm đưa ra.

Nếu bất kỳ ý tưởng được lựa chọn hai lần bởi hai nhân viên, sau đó yêu cầu một trong số họ để lựa chọn ý tưởng khác. Cách này sẽ giúp bạn chọn ra 10 ý tưởng có tiềm năng.

Hoạt động tương lai

Yêu cầu mỗi nhân viên đi ra, làm một nghiên cứu nhỏ và viết một đoạn ngắn giải thích lý do chọn hai ý tưởng yêu thích của họ. Sau đó bạn có thể đối chiếu tất cả các đoạn ghi chú này và lựa chọn ý tưởng tốt nhất để giải quyết vấn đề.

 

Theo Trí Thức Trẻ

Related Stories »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>