Tag: hít đất

Cách hít đất đúng cách

Nếu bạn thực hiện đúng, cằm của bạn sẽ là phần đầu tiên chạm mặt đất, không phải mũi của bạn. Hít đất là một…