Category: Tuần Trăng mật

Chuẩn bị cho tuần trăng mật

Sẽ có không ít người cười mỉm khi nghe câu này: Vậy mà cũng hỏi, làm “chuyện ấy” chứ chuyện gì. Nhưng đặt tiếp câu…

Tuần trăng mật sau cưới

Khi giữa vợ chồng có tình yêu thực sự, đôi mắt người vợ trẻ sẽ ngời ngời như chứa một trời hạnh phúc. Còn nếu…